Welkom op Eunews.be

Voor al het alternatieve Europese nieuws bent u op deze website aan het juiste adres!

ANALYSE: Opvanghuis voor uitgerangeerde politici (Eerste Kamer) graaft eigen graf

opvanghuis‘Kunt u de hoofdlijnen van de wet schetsen?’ Dat vroeg de SP-fractie in de Eerste Kamer vorig jaar doodleuk aan de minister van Economische Zaken bij de behandeling van de wet ‘Voorrang voor duurzaam en verbetering van de gasmarkt’. Alsof de naam van de wet daar al niet duidelijk genoeg over was. Maar erger nog: dat was op een moment dat de Tweede Kamer de wet na een jarenlange behandeling eindelijk had aangenomen. Talrijke debatten waren er geweest en keer op keer hadden achtereenvolgende ministers in openbare brieven uitgelegd wat de ‘hoofdlijnen van de wet’ waren. Het was de Eerste Kamer blijkbaar even ontgaan.

Conservatief als de neten
Overbodig dus, dat wetgevende proces in de Eerste Kamer. Soms leidt de inmenging van het ‘opvanghuis voor uitgerangeerde politici’ nog wel tot kleine verbeteringen. Zo is, op energiegebied, de slimme meter nu niet langer verplicht en is de invoering van de Wabo (de wet voor het digitale ‘omgevingsloket’) een aantal keren uitgesteld toen bleek dat de computersystemen nog niet op orde waren. Maar uiteindelijk heeft het allemaal niet veel om het lijf. De Eerste Kamer is echter wel heel goed in het torpederen van maatregelen die echt een structurele verbetering zouden zijn, zoals het voorstel om burgers hun eigen burgemeester te laten kiezen en om een referendum in te voeren. Dan komen de mastodonten weer uit alle hoeken en gaten van het Binnenhof gekropen om hun vijftien minuten beroemdheid op te eisen, en als ze dan geluk hebben mogen ze een nacht op hun naam schrijven.

Duveltjes uit doosjes
Na alle kritiek op de prominente aanwezigheid van politieke dinosauriërs bij de vorige verkiezingen, zou je verwachten dat ze zich deze keer gedeisd houden. Niets is minder waard. Mensen als Pieter Winsemius (VVD) en Cees Veerman (CDA) kregen weer alle ruimte van linkse media om hun eigen partijen schade te berokkenen. En ook bij vaststellen van de kandidatenlijsten kwamen ze ineens weer als duveltjes uit doosjes tevoorschijn. Omhoog geschoten door partijbesturen die ten onrechte in de vooronderstelling zijn dat bekende mensen stemmentrekkers zijn. Maar mensen: Elco Brinkman was in zijn tijd al één van de meest impopulaire politici aller tijden, op Ad Melkert na dan. Laat staan nu: nu hij als voorzitter van Bouwend Nederland ons land verwoest met zinloze bouwprojecten. Of neem Loek Hermans, ook al zo’n succesvolle oud-minister. Ad Melkert komt ook nog wel een keer terug.

Kamer graaft eigen ondergang
Naarmate de Eerste Kamer meer en meer op de Tweede Kamer begint te lijken zal ze haar eigen ondergang graven, zo zei vorige week een kandidaat voor de Eerste Kamer van het CDA, op een verkiezingsbijeenkomst in Den Haag. En dat is nu precies wat er gebeurt. De Kamer is zich steeds meer aan het profileren en graaft daarmee zijn eigen graf. Zo willen de heren en dames een parlementaire enquête gaan houden, want dat recht hebben. Dan kunnen ze zich lekker belangrijk gaan voelen. En de oppositie heeft zich al voorgenomen om niets anders te doen dan het kabinetsbeleid te gaan torpederen. Het tekent het niveau van de nieuwe Kamerleden. Ze worden in de Eerste Kamer gekozen, ondanks alles toch nog enigszins een respectabel instituut, maar in plaats van dat ze zich gaan inspannen voor betere wetgeving of dat ze een bijdrage willen gaan leveren aan het inhoudelijke debat, worden ze slechts gedreven door puberale destructie-neigingen.

Brinkman moet Bouwend Nederland opgeven
Vroeger had de Kamer als geheel nog wel eens één woordvoerder tijdens de debatten met de regering, maar die tijd is voorbij. In plaats daarvan krijgen we aan de ene kant een troep linksmensen die de Eerste Kamer louter zien als een platform om uiting te kunnen geven aan hun frustraties en aan de andere kant een troep mastodonten die maar geen afscheid kan nemen van het leven dat ze ooit leidden en die wanhopig op zoek zijn naar die vijftien minuten beroemdheid. Die laatsten zullen bovendien op een schaamteloze manier de belangen gaan vertegenwoordigen van de clubs waarvoor ze werken. De eerder genoemde kandidaat van het CDA vindt derhalve niet voor niets dat Elco Brinkman afscheid moet nemen van Bouwend Nederland als hij in de Eerste kamer wordt gekozen. Kijk, een zekere mate van belangenverstrengeling is er altijd geweest, want Eerste Kamerleden hebben altijd al één of meerdere banen naast hun parlementaire werk gehad. Maar het is toch nog even wat anders als ze zo prominent voorzitter zijn van een belangenclub.

Absolutely fabulous
De Eerste Kamer doet derhalve steeds meer denken aan die hilarische uitzending van Absolutely fabulous, waarin de twee dames (Eddy en Patsy Stone) flink op leeftijd zijn gekomen, ze nauwelijks nog op hun benen kunnen blijven staan en de vellen er aan alle kanten bijhangen, maar die nog wel denken dat ze jong en sexy zijn en dat ze nog steeds het leven uit die tijd leven.

eunews.be / 29 januari 2015 / Nieuws / 0 Comments

OPINIE: Politieke mastodonten: sta op en ga heen

Ruud Lubbers, Dries van Agt, Frans Weisglas, Joris Voorhoeve, Elco Brinkman, Cees Veerman, Job Cohen, Nout Wellink, Marcel van Dam, Ed van Thijn, Hans Alders, Doekle Terpstra, Onno Ruding, Hans van den Broek, Ben Bot en Herman Tjeenk Wllink.

Koningin Beatrix, Sybe Schaap, Huub Doek, Henk Tiesinga (en de rest van de Eerste Kamer), Bram Peper, Rob Oudkerk en al die anderen die vroeger ooit politiek actief waren en die nu een luizenbaantje hebben, of die nog steeds politiek actief zijn maar de voeling met de maatschappij zijn kwijtgeraakt:

Sta op en ga heen. Jullie tijd is geweest. Jullie hebben je ingezet, maar jullie hebben het verkeerd gedaan. Want Nederland is niet meer zo’n prettig land om in te leven. Het zij je vergeven want je wist niet beter, maar trek je nu terug. Ga genieten van de kleinkinderen en laat een nieuwe generatie aan het woord. En media: besteed geen aandacht meer aan hen.

eunews.be / 29 januari 2015 / Nieuws / 0 Comments

Verbreding A4 zal niet helpen tegen files, verzet tegen verlenging A4 blijft

camielMinister Eurlings kraaide victorie na het verwerpen door de Raad van State van de bezwaren van omwonenden tegen verbreding van de A4 bij Leiderdorp. Waarschijnlijk een beetje te vroeg gejuicht. De files zullen er alleen maar door verschuiven. Ondertussen hebben de tegenstanders van de verlenging van de A4 tot aan Rotterdam de strijdbijl nog lang niet begraven.

Drie files
In de ochtendspits staan er altijd ruwweg drie files op de A4, in de richting van Amsterdam: voor Leiden (of Zoeterwoude), een stukje verder bij Roelofarendsveen (voor het tunneltje) en bij de Nieuwe Meer, de poort van Amsterdam. De weg bij Leiden wordt nu uitgebreid; de uitbreiding bij Roelofarendsveen is bijna klaar. Als die werkzaamheden zijn afgerond zullen de files daar inderdaad waarschijnlijk verminderen. Maar de automobilisten kunnen dan aansluiten in de file voor de Nieuwe Meer, die drie keer zo lang zal worden.

Achteraan aansluiten
In de richting van Den Haag zal de verbreding mogelijk meer effect hebben, omdat de automobilisten in die richting op weg zijn naar twee grote steden in plaats van één. Een deel zal voor het Prins Clausplein afslaan naar Den Haag, een ander deel zal doorgaan in de richting van Rotterdam. Maar ook hier is de kans groot dat de file alleen maar verschoven wordt. Bij mijn weten staan zowel op het laatste stukje A12 in de richting van Den Haag als op de A13 richting Rotterdam ’s ochtends ook altijd files. Die zullen dus ook langer worden. Bovendien lokt extra aanbod extra vraag aan,net als in de gezondheidszorg. Als toch mocht blijken dat het lekker doorrijdt, zullen weer meer mensen dan voorheen hun automobiel de A4 opsturen.

Strijd nog niet gestreden
Wat wel kan helpen is het doortrekken van de A4 tot aan Rotterdam. Ook hier heeft Eurlings de overwinning geclaimd. De tegenstanders blijven echter gewoon lekker door procederen. Het schijnt dat de minister ooit beloofd heeft dat omwonenden de weg niet zouden horen, zien en ruiken, en daar willen ze hem nu aan gaan houden. En bovendien is de beoogde ‘landtunnel’ bij het Kethelplein door de burgemeesters van Schiedam en Midden-Delfland niet veilig bevonden. Als alle auto’s in de richting Rotterdam op het Kethelplein linksaf slaan (dus ten noorden van Rotterdam langs), dan ontstaan er overigens rond het Kleinpolderplein wel veel langere files dan voorheen.

eunews.be / 29 januari 2015 / Nieuws / 0 Comments

Mist over hulppakket Griekenland blijft, debat krijgt politieke lading

griekenland

Veel wijzer werd een mens niet van het Kamerdebat over het hulppakket voor Griekenland dinsdag: niet over het pakket zelf en niet over de vraag of Rutte nu gelogen heeft, zich vergist heeft, of een rekensom heeft gemaakt die wellicht wat vreemd was maar die niet onjuist was. Rutte zelf blijft volhouden dat het laatste het geval is, maar de Kamer is daarvan niet overtuigd. Woensdag komt er een plenair debat, wat een extra politieke lading zal krijgen omdat fractievoorzitters in plaats van financiële woordvoerders het woord zullen nemen.

Gegoochel
Rutte had op een persconferentie gezegd dat de hulp aan Griekenland 109 miljard zou zijn, waarvan 50 miljard opgebracht zou worden door de private sector. Buitenlandse financiële kranten hadden het echter in de eerste dagen na de top op 21 juli over 159 miljard euro. Hier klopte dus iets niet. Rutte bood zijn excuses aan over de verwarring, maar bleef ontkennen dat zijn rekensom fout was. Hoe hij die som dan precies bedoeld had werd niet duidelijk. Hij zei steeds dat hij het had gehad over de periode tot 2014 terwijl het beter was geweest om over de periode tot en met 2020 te spreken. Over die periode gemeten zou de bijdrage van de publieke sector 109 miljard zijn en die van de private sector 106 miljard.

Vasthoudend
Maar als we alleen naar de periode tot halverwege 2014 kijken: is het totaalbedrag dan 109 miljard of 159 miljard?, zo wilde met name SP-Kamerlid Ewout Irrgang weten. Het antwoord bleef onduidelijk. Rutte bleef volhouden dat het juist was om die 50 miljard er af te trekken in plaats van erbij te tellen. De indruk wordt gewekt dat de regering het pakket stelselmatig kleiner probeert te maken dan het in feite is. Het kan ook heel goed zijn dat Rutte op die bewuste persconferentie de bedragen in overeenstemming probeerde te maken met de bedragen die de ochtend voor de top tijdens een debat in de Tweede Kamer waren gewisseld. De Jager, die dinsdag ook aanwezig was, had het op 21 juli vrij consequent gehad over een hulppakket van ongeveer 90 miljard. Het kon een miljardje meer of minder zijn, maar veel meer ook niet.

Geen gezeur
Nu blijkt het dus meer dan het dubbele te zijn. Dat was de oorzaak voor een ander punt van vrede van de Kamer. Wist De Jager dat de bedragen twee keer zo hoog zouden uitvallen?, zo wilde PVDA-Kamerlid Plaskerk weten. En als hij dat ‘s ochtends niet wist, hoe kan het dan dat in een tijdspanne van luttele uren het bedrag ineens van 90 naar meer dan 200 miljard zou schieten. Hadden zijn ambtenaren, die al dagen met het probleem bezig waren, hem voorgelogen of heeft hij zelf de Kamer voorgelogen? De bewindslieden wekten echter de indruk dat het echt zo was dat er vrij plotseling toe is besloten is om de hulpperiode te verlengen van 2014 tot 2020 en dat daarom de bedragen ineens flink hoger werden. “Anders hadden we in 2014 weer gezeur gehad”, zo zei Rutte.

Return of the nerds
Minister De Jager wist dinsdag nog steeds niet helder uit te leggen hoe het pakket nu in elkaar zat. De cijfers en financiële termen vlogen over de Kamertafels maar niemand scheen er nog veel van te begrijpen. “Het lijkt wel Return of de nerds, deel 4″, zo zei PVDA-woordvoerder Plaskerk op een gegeven moment (hij bedoelde waarschijnlijk Revenche of the nerds). Deze ingewikkeldheid doet het ergste vrezen over de deugdelijkheid van het pakket. Verder waren de bewindslieden vrij vaag. De Jager is geen voorstander van de uitgifte van eurobonds op dit moment, want dat is geen oplossing voor de huidige problemen, maar voor de lange termijn sluit hij het niet uit. Dat klinkt alsof hij er volgende week ineens wel voor kan zijn, bijvoorbeeld als Sarkozy en Merkel die dinsdag ook bij elkaar kwamen, het er dan over eens zijn. Ook over de wenselijkheid van een verhoging van het noodfonds was onduidelijkheid.

Financiële autoriteit
Verder wordt er ineens gepraat over de oprichting van een Europese financiële autoriteit. Het CDA schijnt daar ook voor te zijn. Dit is duidelijk bedoeld als voorloper van een soort ministerie van Financiën, hoewel dat nu nog in alle toonaarden ontkend wordt. We dragen geen soevereiniteit over, zo beweerden de bewindslieden. De Kamer had zijn twijfels. Óf de autoriteit wordt louter een soort controle-orgaan, waar landen hun begroting droppen als ze die af hebben, maar dan heeft die weinig zin. Óf de nieuwe organisatie krijgt de mogelijkheid om in te grijpen als landen de begrotingsregels aan hun laars lappen; die landen dragen op dat moment dus wel hun soevereiniteit over. ‘De autoriteit grijpt alleen in als de regels overtreden worden en Nederland overtreedt de regels niet, dus we dragen geen soevereiniteit over’, zo zei Rutte. Ja, zo kennen we er nog wel een paar.

Hoog van de toren
Wie weet krijgt Nederland straks ook wel een regering die de begrotingsregels aan de laars lapt, bijvoorbeeld als die toekomstige regering bestaat uit PVDA, D66, SP en Groenlinks, partijen die vandaag hoog van de toren bliezen als het ging om het eisen van begrotingsdiscipline van landen in Zuid-Europa.

eunews.be / 13 augustus 2015 / Nieuws / 0 Comments